Giallo sabbia chiara

 

12 x 25 x 35,5 x 25 x 612 x 25 x 3,515 x 30 x 3 

SMORLESI GAETANA CECILIA & C. spa - Industria Laterizi
Via G. Smorlesi, 5 - 62010 Montecassiano (MC) Italy Tel. +39 0733 290100 Fax +39 0733 599724 smorlesi@smorlesi.com